กระบอกลม

กระบอกลมหรือกระบอกสูบ อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล เพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของงานระบบอัตโนมัติ (Automation)ในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท

กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) กระบอกลูกสูบลมทำงานตามแนวเส้นตรง

กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นรอบวง

กระบอกลมทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator) คือกระบอกลมที่มีลักษณะการทำงานไม่เข้าพวกที่ผ่านมา

กระบอกลมแต่ละชนิดทำงานแตกต่างกันตามลักษณะการทำงานและตามจุดประสงค์การนำไปใช้งาน

กระบอกลม Pneumatic Air Cylinder กระบอกลูกสูบลม กระบอกนิวเมติกส์ แบ่งออกได้เป็น

 - กระบอกลมนิวเมติกส์ทรงกระบอก

 - กระบอกลมนิวเมติกส์แบบคอมแพ็ค

 - กระบอกลมนิวเมติกส์แบบมาตรฐาน

 - กระบอกลมนิวเมติกส์แบบล็อกก้านสูบ

 - กระบอกลมนิวเมติกส์แบบแคลมป์

กระบอกสูบ กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน ที่มีลักษณะกลมแบบสี่เสารั้ง หรือยึดกระบอกให้แน่นหนา ทำงานแบบ 2 ทิศทาง (DOUBLE ACTING TYPE) ปรับความนุ่มของหมอนลมได้ (DOUBLE ACTING TYPE AIR CYLINDER) มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่นตามขนาดของกระบอกลม กระบอกสูบและระยะของก้านสูบ

กระบอกลมแบบกลมขนาดเล็ก/กระบอกสูบแบบกลมขนาดเล็ก กระบอกลมนิวเมติกส์ขนาดเล็กแบบกลมเหมาะสำหรับงานที่มีขนาดเล็ก ใช้แรงลมไม่มากทำจากสแตนเลส ทำงานแบบสองทาง (MINI CYLINDER DOUBLE ACTING) มีขนาด กระบอกสูบนิวเมติกส์ และระยะชักให้เลือกตามความต้องการ

กระบอกลมแบบคอมแพค/กระบอกสูบแบบคอมแพค (Compact Cylinder) รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมีขนาดกระบอกและระยะชักได้ตามต้องการนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มีขนาดกระบอกและระยะชักได้ตามต้องการ

กระบอกลม กระบอกสูบ ชนิดติดตั้งได้หลายแบบ (Multi-Mount Cylinder) เป็นกระบอกลมที่มีลักษณะก้านสูบแบบคู่หรือฝาแฝด ลูกสูบคู่มีแม่เหล็ก

 

 

กระบอกลม กระบอกสูบลม

กระบอกลมคือ กระบอกลมราคา

กระบอกนิวเมติก กระบอกลมนิวเมติก กระบอกสูบนิวเมติก ชนิดของกระบอกสูบนิวเมติก

กระบอกลมทางเดียว กระบอกลม 2 ทาง

กระบอก นิ ว เม ติก ส์ กระบอก ลม นิ ว เม ติก ส์ กระบอกสูบ นิ ว เม ติก ส์ กระบอก ลม นิ ว เม ติก ราคา

กระบอกลมนิวเมติก คือ

กระบอกลมไฮดรอลิค

กระบอกลม air cylinder


 

กระบอกลม กระบอกสูบลม (PNEUMATIC AIR CYLINDER)

กระบอกลม หรือ กระบอกนิวเมติกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบลมอัด โดยมีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรงและมีความสำคัญกับระบบ นิวเมติกส์เป็นอย่างมากโดยกระบอกลมจะเปลี่ยนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้ (อุปกรณ์แรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุตสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างมากในปัจจุบันโดยการเลือกใช้นั้น

บริษัท มีทีมงานบริการหลังการขายซ่อมกระบอกลม สร้างชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิดและให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลม ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ บริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ

กระบอกลมนิวเมติก อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล ในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดย ทำงานตามแนวเส้นตรง - ทำงานตามแนวเส้นรอบวง ทำงานแบบพิเศษ ตัวกระบอกลมทำด้วยท่อชนิดไม่มีตะเข็บ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส ภายในท่อ เจียรนัยเรียบ เพื่อลดการสึกหรอของซีลที่จะเกิดขึ้น และยังลดแรงเสียดทานภายในกระบอกสูบ

กระบอกลม แบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท

กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) กระบอกลูกสูบลม ทำงานตามแนวเส้นตรง

กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นรอบวง

กระบอกลมทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator) คือกระบอกลมที่มีลักษณะการทำงานไม่เข้าพวกที่ผ่านมา

กระบอกลมแต่ละชนิด ทำงานแตกต่างกันตามลักษณะการทำงาน และตามจุดประสงค์การนำไปใช้งาน

กระบอกลมเพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวเมติกโดยกระบอกลมจะเปลี่ยนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณ์แรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพราะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

บริการหลังการขายซ่อมกระบอกลม สร้างชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิดและให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลมภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ ทางบริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ

 


 • กระบอกลม Air Cylinder, กระบอกสูบ, กระบอกนิวเมติกส์

 • กระบอกลม, กระบอกสูบนิวเมติก ( Air Cylinder/Pneumatic Cylinder )

 • กระบอกลม, กระบอกสูบ, จำหน่ายกระบอกสูบ ราคาถูก

 • QGBQ series cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • Standard Guide cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • DNC Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • DNG Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • SC Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • SZ Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • GPM Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • QGB Standard Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • QGB Series Max Bore Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • QGBH Series Welding Clamp Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • EV Series Clamping modules

 • AVS Series with valve module (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • MS Series Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • DAL Series Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • CG1 Series Legerity Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • RNC Series adjustable Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • SDA Series Compact Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)

 • SDAP Series Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)

 • SDAT Series Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)

 • CQ Series Compact Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)

 • KZ Series Cylinder

 • BS Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • Cylinder Accessories

 • CS Series of Magnetic Switch

Visitors: 51,098