กระบอกลม

กระบอกลม กระบอกสูบลม (PNEUMATIC AIR CYLINDER)

กระบอกลม หรือ กระบอกนิวเมติกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบลมอัด โดยมีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรงและมีความสำคัญกับระบบ นิวเมติกส์เป็นอย่างมากโดยกระบอกลมจะเปลี่ยนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้ (อุปกรณ์แรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุตสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างมากในปัจจุบันโดยการเลือกใช้นั้น

บริษัท มีทีมงานบริการหลังการขายซ่อมกระบอกลม สร้างชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิดและให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลม ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ บริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ

กระบอกลมนิวเมติก อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล ในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดย ทำงานตามแนวเส้นตรง - ทำงานตามแนวเส้นรอบวง ทำงานแบบพิเศษ ตัวกระบอกลมทำด้วยท่อชนิดไม่มีตะเข็บ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส ภายในท่อ เจียรนัยเรียบ เพื่อลดการสึกหรอของซีลที่จะเกิดขึ้น และยังลดแรงเสียดทานภายในกระบอกสูบ

กระบอกลม แบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท

กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) กระบอกลูกสูบลม ทำงานตามแนวเส้นตรง

กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นรอบวง

กระบอกลมทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator) คือกระบอกลมที่มีลักษณะการทำงานไม่เข้าพวกที่ผ่านมา

กระบอกลมแต่ละชนิด ทำงานแตกต่างกันตามลักษณะการทำงาน และตามจุดประสงค์การนำไปใช้งาน

กระบอกลมเพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวเมติกโดยกระบอกลมจะเปลี่ยนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณ์แรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพราะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

บริการหลังการขายซ่อมกระบอกลม สร้างชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิดและให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลมภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ ทางบริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ

 

กระบอกลมขนาดต่างๆ

กระบอกลมนิวเมติกส์ ขนาดเล็ก มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø25 มม. ระยะชัก 100 มม. มียางกันกระแทก, กระบอกลมมาตรฐาน มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø100 มม. ระยะชัก 50 มม. สวิทช์อัตโนมัติ รุ่น M9B แรงดันใช้งาน 0.05-1MPa, กระบอกลมแบบคอมแพ็คทรงแผ่น มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลมกระบอกลม Ø12 มม. ระยะชัก 5 มม. แรงดันใช้งาน 0.07-1MPa, กระบอกลม ทำงานสองทาง มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø6 มม. ระยะชัก 10 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.15-0.7 MPa,  กระบอกลมมาตรฐาน ขนาดภายในกระบอกลม Ø32 มม. ระยะชัก 100 มม. ใช้ลมเป็นตัวกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.05-1MPa, กระบอกลมคอมแพ็คแบบเพิ่มก้านนำทาง ขนาดภายในกระบอกลม Ø25 มม. ระยะชัก 50 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.1-1MPa, กระบอกลมมาตรฐาน มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø20 มม. ระยะชัก 50 มม. ใช้ลมเป็นตัวกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.05-1MPa, กระบอกลมมาตรฐาน มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø16 มม. ระยะชัก 25 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.06-0.7MPa, กระบอกลมแบบเข็ม มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø4 มม. ระยะชัก 5 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.15-0.7MPa, กระบอกลมคอมแพ็คแบบเพิ่มก้านนำทาง มีแม่เหล็ก ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 75 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.1-0.7MPa, กระบอกลมคอมแพ็คแบบเพิ่มก้านนำทาง ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 50 มม. แรงดันใช้งาน 0.15-0.7MPa,  กระบอกลมขนาดเล็กแบบเพิ่มก้านนำทาง มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø6 มม. ระยะชัก 5 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.15-0.7MPa,  กระบอกลมมาตรฐานแบบกระบอกทรงสี่เหลี่ยม ขนาดภายในกระบอกลม Ø40 มม. ระยะชัก 50 มม. ใช้ลมเป็นตัวกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.05-1MPa, กระบอกลมแบบมินิ ติดตั้งได้อย่างอิสระ ขนาดภายในกระบอกลม Ø8 มม. ระยะชัก 6 มม. แรงดันใช้งาน 0.15-0.7MPa, กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่นมาตรฐาน ขนาดภายในกระบอกลม Ø32 มม. ระยะชัก 75 มม. แรงดันใช้งาน 0.05-1MPa, กระบอกลมคอมแพ็คแบบเพิ่มก้านนำทาง มีแม่เหล็ก ขนาดภายในกระบอกลม Ø32 มม. ระยะชัก 20 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.1-1.0MPa, กระบอกลมแบบติดตั้งได้อย่างอิสระ ขนาดภายในกระบอกลม Ø20 มม. ระยะชัก 30 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.05-0.7MPa, กระบอกลมมาตรฐาน มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø140 มม. ระยะชัก 250 มม. ใช้ลมเป็นตัวกันกระแทก, กระบอกลมแบบคอมแพ็คทรงแผ่น มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายใน, กระบอกลม Ø32 มม. ระยะชัก 30 มม. ใช้ลมเป็นตัวกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.05-1.0MPa, กระบอกลมแบบเข็ม ขนาดภายในกระบอกลม Ø6 มม. ระยะชัก 5 มม. แรงดันใช้งาน 0.2-0.7MPa, กระบอกลมมาตรฐานแบบกลม มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø12 มม. ระยะชัก 50 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.08-1MPa, กระบอกลมแบบคอมแพ็ค ซีรี่ส์ JCQ ขนาดภายในกระบอกลม Ø12 มม. ระยะชัก 10 มม. แรงดันใช้งาน 0.07-0.7MPa, กระบอกลมแบบเข็ม ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 5 มม. แรงดันใช้งาน 0.15-0.7MPa,  กระบอกลมแบบติดตั้งได้อย่างอิสระ ขนาดภายในกระบอกลม Ø32 มม. ระยะชัก 50 มม. ใช้ลมเป็นตัวกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.08-0.7MPa, กระบอกลมแบบความเร็วต่ำ ขนาดภายในกระบอกลม Ø63 มม. ระยะชัก 80 มม. แรงดันใช้งาน 0.01-1.0 MPa, กระบอกลมคอมแพ็ค มีแม่เหล็กในตัว รุ่นมาตรฐาน ขนาดภายในกระบอกลม Ø12 มม. ระยะชัก 5 มม. แรงดันใช้งาน 0.25-1.0MPa สวิทช์อัตโนมัติ, กระบอกลมติดตั้งได้อย่างอิสระ แบบแกนไม่หมุน ขนาดภายในกระบอกลม Ø6 มม. ระยะชัก 15 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.23-0.7MPa, กระบอกลมแกนคู่ มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø20 มม. ระยะชัก 40 มม. ใช้ลมเป็นตัวกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.1-0.7MPa, กระบอกลมทรงกระบอก ขนาดภายในกระบอกลมม Ø16 มม. ระยะชัก 75 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.06-0.7MPa, กระบอกลมมาตรฐานทรงกระบอก ขนาดภายในกระบอกลม Ø20 มม. ระยะชัก 50 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.18-1.0MPa, กระบอกลมแบบติดตั้งได้อย่างอิสระ มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 10 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.06-0.7MPa, กระบอกลมทรงกระบอก ขนาดภายในกระบอกลม Ø20 มม. ระยะชัก 50 มม. มียางกันกระแทก แรงดันใช้งาน 0.05-1.0MPa, กระบอกลมแบบคอมแพ็คแบบสี่เหลี่ยม ขนาดภายในกระบอกลม Ø12 มม. ระยะชัก 30 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-1.0MPa, กระบอกลมแบบมีไกด์ประคอง ขนาดภายในกระบอกลม Ø12 มม. ระยะชัก 10 มม. แรงดันใช้งาน 0.11-1MPa, กระบอกลมคอมแพ็คแบบสี่เหลี่ยม ขนาดเล็ก ขนาดภายในกระบอกลม Ø12 มม. ระยะชัก 5 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-1MPa, กระบอกลมทรงกระบอกขนาดเล็ก ขนาดภายในกระบอกลม Ø25 มม. ระยะชัก 25 มม. ตัวยึดแบบหน้าแปลน แรงดันสูงสุด 0.9MPa, กระบอกลมมาตรฐานทรงสี่เหลี่ยม มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø50 มม. ระยะชัก 175 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-1MPa, กระบอกลมแกนคู่แบบมีไกด์ประคอง ขนาดภายในกระบอกลม Ø16 มม. ระยะชัก 30 มม. แรงดันสูงสุด 0.7MPa, กระบอกลมทรงกระบอก แกนลูกสูบ Ø16 มม. ระยะชัก 200 มม. เกลียวก้านสูบ M6, กระบอกลมแบบมีไกด์ประคอง มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø12 มม. ระยะชัก 20 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-1MPa, กระบอกลมขนาดปากกา ขนาดภายในกระบอกลม Ø6 มม. ระยะชัก 60 มม. แรงดันใช้งาน 0.12-0.7MPa, กระบอกลมแบบคอมแพ็คแบบสี่เหลี่ยม ขนาดภายในกระบอกลม Ø20 มม. ระยะชัก 20 มม. แรงดันสูงสุด 1.0MPa,  กระบอกลมทรงกระบอก ขนาดภายในกระบอกลม Ø20มม. ระยะชัก 25 มม. แรงดันสูงสุด 0.9MPa, กระบอกลมสแตนเลสขนาดเล็ก ทรงกระบอก ขนาดภายในกระบอกลม Ø40มม. ระยะชัก 40 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-1MPa, กระบอกลมแกนคู่แบบมีไกด์ประคอง มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø6 มม. ระยะชัก 20 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-1MPa,  กระบอกลมขนาดเล็กร่องเซ็นเซอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดภายในกระบอกลม Ø25 มม. ระยะชัก 10 มม. แรงดันใช้งาน 0.05-0.7MPa, กระบอกลมขนาดเล็กแบบความเร็วต่ำ ขนาดภายในกระบอกลมน Ø25 มม. ระยะชัก 50 มม. ความเร็วสูงสุด 200mm/s, กระบอกลมมาตรฐาน รุ่น NSA Series ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 5 มม. แรงดันสูงสุด 0.7MPa, กระบอกลมมาตรฐานทรงสี่เหลี่ยม แกนลูกสูบ Ø40 มม. ระยะชัก 50 มม. แรงดันใช้งาน 0.6-12, กระบอกลมชนิดติดตั้งได้หลายแบบ ทรงสี่เหลี่ยม มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø6 มม. ระยะชัก 25 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-1MPa, กระบอกลมชนิดติดตั้งได้หลายแบบ มีเซ็นเซอร์ ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 20 มม. แรงดันสูงสุด 0.7MPa, กระบอกลมชนิดติดตั้งได้หลายแบบ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดภายในกระบอกลม Ø16 มม. ระยะชัก 10 มม. แรงดันสูงสุด 0.7MPa, กระบอกลมแบบคอมแพ็ค รุ่น ADN Series แกนลูกสูบ Ø25 มม. ระยะชัก 15 มม. แรงดันใช้งาน 0.06-1MPa, กระบอกลมขนาดเล็กแบบความเร็วต่ำ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดภายในกระบอกลมน Ø20 มม. ระยะชัก 20 มม. แรงดันสูงสุด 1.0MPa, กระบอกลมแกนคู่แบบมีไกด์ประคอง แบบความเร็วต่ำ ขนาดภายในกระบอกลม Ø20 มม. ระยะชัก 90 มม. แรงดันสูงสุด 0.7MPa, กระบอกลมไดน่า ทำงานสองจังหวะ ขนาดภายในกระบอกลม Ø40 มม. ระยะชัก 50 มม. แรงดันใช้งาน 1.0MPa, กระบอกลมแบบมีตัวไกด์มัลติฟังก์ชั่น มีแบริ่งลูกปืน ขนาดภายในกระบอกลม Ø63 มม. ระยะชัก 25 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-1.0MPa, กระบอกลมขนาดปากกา ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 60 มม. แรงดันสูงสุด 0.7MPa, กระบอกลมขนาดปากกา มีแม่เหล็กในตัว ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 40 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-0.7MPa, กระบอกลมช่วงชักสั้น แกนลูกสูบ Ø20 มม. ระยะชัก 15 มม. แรงดันใช้งาน 0.06-1MPa, กระบอกลมมาตรฐาน รุ่น MPGH ขนาดภายในกระบอกลม Ø8 มม. ระยะชัก 5 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-0.7MPa, กระบอกลมแบบคอมแพ็ค รุ่น ADVU Series แกนลูกสูบ Ø20 มม. ระยะชัก 15 มม. แรงดันใช้งาน 1-10bar, กระบอกลมแบบมีตัวไกด์ มีแบริ่งสไลด์ ขนาดภายในกระบอกลม Ø16 มม. ระยะชัก 30 มม. แรงดันสูงสุด 1.0MPa, กระบอกลมชนิดติดตั้งได้หลายแบบ แบบความเร็วต่ำ มีเซ็นเซอณ์ ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 5 มม. แรงดันสูงสุด 0.7MPa, กระบอกลมช่วงชักสั้น แกนลูกสูบ Ø6 มม. ระยะชัก 5 มม. แรงดันใช้งาน 2.5-8bar, กระบอกลมมินิแบบติดตั้งได้อย่างอิสระ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 25 มม. แรงดันใช้งาน 0.15-0.7MPa,  กระบอกลมแบบสต็อปเปอร์ แนวนอน ขนาดภายในกระบอกลม Ø50 มม. ระยะชัก 50 มม. แรงดันใช้งาน 0.15-0.8MPa, กระบอกลมขนาดปากกา ขนาดภายในกระบอกลม Ø10 มม. ระยะชัก 75 มม. แรงดันใช้งาน 0.1-0.7MPa, กระบอกลมแบบสลิมไลน์ วัสดุอลูมิเนียม แกนลูกสูบสี่เหลี่ยม Ø6 มม. ระยะชัก 10 มม. แรงดันใช้งาน 2.8-6 bar, กระบอกลมแกนคู่แบบมีไกด์ประคอง แบบความเร็วต่ำ ขนาดภายในกระบอกลม Ø6 มม. ระยะชัก 40 มม. แรงดันสูงสุด 0.7MPa, กระบอกลมแบบคอมแพ็ค รุ่น ADNGF Series มีแม่เหล็กในตัว แกนลูกสูบ Ø32 มม. ระยะชัก 25 มม., กระบอกลมแบบสลิมไลน์ แกนไม่หมุน ทำงานสองจังหวะ แกนลูกสูบ Ø40 มม. ระยะชัก 50 มม., กระบอกลมแบบเข็ม ขนาดภายในกระบอกลม Ø6 มม. ระยะชัก 10 มม. แรงดันใช้งาน 0.2-0.7MPa, กระบอกลมแบบคอมแพ็ค รุ่น ADVUL Series ก้านสูบ Ø12 มม. ระยะชัก 20 มม. แรงดันใช้งาน 1.5-10 bar, กระบอกลมก้านสูบคู่ ก้านสูบ Ø16 มม. ระยะชัก 25 มม. แรงดันใช้งาน 10-10 bar, กระบอกลมแบน แกนไม่หมุน ทำงานสองจังหวะ ก้านสูบ Ø40 มม. ระยะชัก 160 มม. แรงดันใช้งาน 1.-10 bar

 

 • กระบอกลม Air Cylinder, กระบอกสูบ, กระบอกนิวเมติกส์

 • กระบอกลม, กระบอกสูบนิวเมติก ( Air Cylinder/Pneumatic Cylinder )

 • กระบอกลม, กระบอกสูบ, จำหน่ายกระบอกสูบ ราคาถูก

 • QGBQ series cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • Standard Guide cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • DNC Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • DNG Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • SC Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • SZ Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • GPM Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • QGB Standard Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • QGB Series Max Bore Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • QGBH Series Welding Clamp Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • EV Series Clamping modules

 • AVS Series with valve module (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • MS Series Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • DAL Series Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • CG1 Series Legerity Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • RNC Series adjustable Cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

 • SDA Series Compact Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)

 • SDAP Series Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)

 • SDAT Series Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)

 • CQ Series Compact Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)

 • KZ Series Cylinder

 • BS Series Cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

 • Cylinder Accessories

 • CS Series of Magnetic Switch

Visitors: 50,278