เกี่ยวกับเรา

 
 

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จำกัด จัดจำหน่ายมีสต๊อกและยังมีความยินดีที่จะเสนอราคาสิ้นค้าดังต่อไปนี้ 1.หมวดสิ้นค้าประเภท นิวเมติกส์ ประกอบด้วย

- ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด เพื่อใช้ในงานระบบลมอัดเพื่อกรองสิ่งสรกปรกปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งานและจ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด

- ชุดวาล์ว ควบคุมลมอัด เพื่อใช้ในงานระบบลมอัด โดยแยกย่อยตามประเภทของการทำงาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหล, วาล์วควบคุมอัตราการไหล,

  วาล์วสั่งงานด้วยไฟฟ้า, วาล์วสั่งงานโดยใช่กล้ามเนื้อหรือวาล์วมือโยก เป็นต้น

- ชุดกระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรงและมีความสำคัญกับ

  ระบบนิวแมติกส์

- ชุดอุปกรณ์แรงบิดหรือหัวขับลม ( ACTUATOR ) ทำงานอยู่ในช่วง มุม 90 องศา, 180 องศา, 360 องศา สำหรับการติดตั้งระบบอัตโนมัติในการเปิดปิดวาล์ว                     

 

2.หมวดสิ้นค้าประเภท วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้าประกอบด้วย

- วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำโดยใช้งานที่ อุณหภูมิปกติ

- วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ อุณหภูมิสูง 180 องศา หรือวาลว์สตรีม

- วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ แรงดันสูงที่ 50 บาร์             

 

3.หมวดสิ้นค้าประเภทข้อต่อลม ประกอบด้วย

- ข้อต่อลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อรองรับการทำงานของระบบลมอัด เป็นจุดต่อระหว่าง อุปกรณ์เช่นวาล์วกับกระบอกลมเป็นจุดต่อที่มีความสะดวกในการใช้งานง่าย         

 

4.หมวดของสิ้นค้า ประเภท Hardware ประกอบด้วย

-  สินค้าประเภทเครื่องมือ ช่างทั่วไป            

 

5.หมวดของการบริการ ประกอบด้วย

- ฝ่ายวิศวกรรมช่วยบริการหลังการขายและให้คำปรึกษาทางด้านระบบและเทคนิค

 
 
 
 
 
Visitors: 73,895