วาลว์น้ำ ควบคุมด้วยไฟฟ้า

Liquid ValvesLiquid ValvesLiquid ValvesLiquid Valves
SB116-2A
Working pressure range:0.3-10Bar
SB116-2B
SB116-4
SB116-5


Liquid ValvesLiquid ValvesLiquid Valves 2WLiquid Valves
PU
2W
2W(Large Orifice)
0927 0955
 
Liquid ValvesLiquid Valvesliquid valveliquid valves
2L
SB115
3V1
Pneumatic comtrol valve

Liquid ValvesLiquid ValvesLiquid ValvesStainless Steel Bevel Valve
Stainless Steel Bevel Valve
Stainless Steel Bevel Valve
Stainless Steel Bevel Valve
Stainless Steel Bevel Valve

Ex-proof Solenoid ValveLiquid ValvesLiquid ValvesLiquid Valves
Ex-proof Solenoid Valve
DL-6A DL-6B DL-6K
ESD-21 ESD-22
F17

Liquid ValvesLiquid Valvespiloting valvepiloting valves
HX-2 HX-3
R2
RFZ-110
RG Series

vacuum valvesvacuum valvesLiquid ValvesLiquid Valves
RMF23-SS RMF22-SS
RMF 06P
RMF 15B
SB114
 
Liquid Valvesvacuum valvevacuum valvesvacuum valves
SB125
SB156 SB157
SB320-SB333
440000672
 
Liquid Valvesvacuum valvevacuum valvesvacuum valves
DL-6C
DL-6E
EGOR-1
KS-40

Liquid ValvesLiquid ValvesLiquid ValvesLiquid Valves
R2-8L
RBMC
RKF-4L
RSA-4-M5
 
Liquid ValvesLiquid ValvesLiquid ValvesLiquid Valves
RSB-165
RSB-114
RSB-115-4L
RSB-606
 
Liquid ValvesLiquid ValvesLiquid ValvesLiquid Valves
RSZK-30
RWP-1
RYX
RZK30-1
 
Liquid ValvesLiquid ValvesLiquid ValvesLiquid Valves
XJX
DL-6G
SB197
XY-15Visitors: 49,916